Xarxa de l'Armari

La Xarxa de l’Armari és una plataforma que pretén connectar a persones i entitats de diferents perfils amb l’objectiu de fomentar la investigació, la creació i la divulgació en matèria de diversitat sexual i de gènere al territori valencià. Es tracta de compartir espais de reflexió comuns que aglutinen a persones de diferents perfils, geografies i generacions, així com establir nexes que faciliten el sorgiment de projectes de col·laboració, propis o aliens a l’Armari de la Memòria.

Aquesta plataforma funcionarà primerament com a directori, accessible a través del web, que permetrà a qualsevol persona interessada localitzar i contactar amb entitats i persones investigadores, creadores o divulgadores relacionades d’alguna manera amb la memòria LGTBI valenciana.

En segon lloc, la missió de la Xarxa de l’Armari és permetre així mateix la celebració d’activitats dirigides específicament a les seues membres, com ara reunions i trobades, grups de discussió, registre col·lectiu de memòria oral, tallers interns i altres actes de caràcter participatiu. La col·laboració i participació en totes les activitats organitzades des de l’Armari de la Memòria específicament per a les persones membres o col·laboradores de la Xarxa serà en tot cas lliure, es considerarà, per tant, voluntària i desinteressada i no tindrà cap mena de remuneració.

Vols formar part de la Xarxa?

L’ingrés a la Xarxa de l’Armari es realitza a través de dues figures de participació diferenciades: com a membre o com a col·laboradora. En ambdós casos, la persona o entitat que ingresse a la Xarxa podrà prendre part en els projectes i activitats organitzats específicament per al seu perfil. En el cas de les persones o organitzacions membres, a més a més, el seu perfil públic serà visible al directori en línia de la Xarxa.

Per ingressar com a membres de la Xarxa, a més de pertànyer a algun dels perfils anteriors, s’ha de presentar un perfil públic i acreditar alguns requisits respecte a la seua trajectòria en relació amb la diversitat sexual i de gènere així com el seu vincle amb el territori o la realitat LGTBI valencianes.

  • Professionals de la investigació en l’àmbit universitari o independents, grups i projectes d’investigació així com l’alumnat universitari
  • Professionals de la divulgació, del periodisme, del fotoperiodisme, de la creació en diferents camps artístics o de la docència
  • Figures històriques rellevants de l’activisme, del pensament, de la cultura o d’altres organitzacions relacionades amb la diversitat sexual i de gènere
  • Editorials i revistes acadèmiques
  • Activistes i associacions LGTBI, així com altres associacions i organismes de memòria democràtica i col·lectius o sindicats d’estudiants de l’àmbit universitari
  • Arxius, biblioteques i altres centres documentals, públics, privats o personals, així com professionals de l’arxivística, la biblioteconomia i la documentació
  • Museus, centres culturals i altres plataformes de cultura en línia

Connectem-nos. Uneix-te a nosaltres i, juntes, impulsem una investigació o divulgació més inclusives i respectuoses amb la diversitat.

Si vols ingressar a la Xarxa de l’Armari com a col·laboradora o membre, emplena aquest formulari i envia-lo a larmari@gva.es

Menú