Explora

Explora

En aquesta secció, et convidem a explorar els documents d’arxiu i biblioteca que custodia l’Armari de la Memòria. Podràs utilitzar filtres o paraules clau en un cercador tradicional, però també trobar els documents relacionats amb diferents espais rellevants per a la comunitat LGTBI, tots ells situats en un mapa del territori valencià, o recórrer una llarga línia de temps per veure com s’ha anat construint la nostra història. Si prefereixes realitzar consultes més complexes i afinades, o consultar els documents presencialment, et recomanem que lliges la informació relativa al préstec i accés als fons.

Organització dels fons

Els materials que conformen el fons documental, bibliogràfic i hemerogràfic de l’Armari de la Memòria es reparteixen en dos serveis diferenciats:

  • L’arxiu, que integra els documents diversos, en format tant físic com digital, que han sigut donats i depositats en règim de comodat per persones individuals i entitats a l’Armari de la Memòria, i es completa amb altres documents i materials de temàtica LGTBI que provenen d’altres arxius generalistes.
  • La biblioteca, que integra les col·leccions de monografies, treballs acadèmics, catàlegs d’exposició i altres publicacions donades o depositades per entitats o persones individuals a l’Armari de la Memòria, així com per les adquisicions realitzades pel propi servei. Integra igualment les pel·lícules comercials que, excepcionalment, ingresen al fons pel seu vincle amb el territori valencià.

Algunes notes al voltant de la col·lecció

Considerant que les identitats són construccions socials, que la seua visibilitat pública, la forma en què són concebudes o denominades i fins i tot la forma en què són viscudes i experimentades subjectivament han variat al llarg del temps o en funció dels diferents contextos culturals, i que encara es modificaran probablement en un futur, el servei assumeix una visió ampla del que es defineix com a memòria LGTBI, que inclouria per tant la història de determinades realitats relacionades amb la dissidència respecte a les normes sexuals i de gènere de cada època encara que aquests no foren nombrades, en el seu moment, amb els termes que s’utilitzarien en l’actualitat.

Tenint en compte, d’altra banda, que la definició del subjecte de les lluites per la igualtat i la diversitat sexual i de gènere ha variat i ha anat incorporant, en diferents èpoques, distintes identitats col·lectives, i que encara continuaran probablement afegint-se de noves en un futur, s’assumeix que la memòria a recuperar per part d’aquest servei pot incloure també la història d’altres realitats o moviments no específica o exclusivament LGTBI, però clarament relacionats amb les dissidències sexuals i de gènere, com ara les que tenen a veure amb les asexualitats, les expressions de gènere i les pràctiques sexuals diverses, la prostitució o el treball sexual, l’activisme de lluita contra l’estigma, prevenció del VIH i en defensa de la salut sexual, etc.

Per últim, en tant que arxiu i biblioteca amb perspectiva històrica i serveis concebuts, en bona mesura, com un recurs orientat al foment de la investigació, l’Armari de la Memòria recupera i conserva documents, llibres i altres materials de qualsevol època, tant aquells produïts per la pròpia comunitat LGTBI com aquells expedients, material legislatiu, campanyes informatives, publicacions i altres documents propis de l’arxiu oficial lgtbifòbic, com a prova de les estratègies discursives que han tractat de suprimir, reprimir, modelar i encasellar en categories patologitzadores la diversitat sexual i de gènere.

La biblioteca de l’Armari de la Memòria es defineix com una biblioteca especialitzada en pensament i investigació sobre sexualitat i, més especialment, diversitat sexual i de gènere. El seu centre d’interès el constitueixen totes aquelles publicacions (en suport físic o digital) que, en tota la seua extensió o en algun capítol o fragment destacat, aborden expressament diferents qüestions relatives a les realitats LGTBI, però sense excloure altres publicacions més generals sobre els drets sexuals, la salut sexual i la prevenció d’ITS, la diversitat de pràctiques i desitjos, la construcció social del sexe així com dels rols i els estereotips de gènere, etc.

En aquest ample àmbit temàtic, la biblioteca de l’Armari de la Memòria acull un fons de monografies, treballs acadèmics i investigacions de qualsevol època que estudien, documenten i relaten l’evolució històrica dels moviments i de la comunitat LGTBI però també l’evolució de la societat, de la legislació, la recerca, les teories i, més generalment, el pensament al voltant de la sexualitat i el gènere. Així, la col·lecció pretén representar fidelment, sense exclusions ni buits, aquesta història del pensament sobre la sexualitat, i com a testimoni d’aquesta evolució inclou textos desactualitzats o clarament desfasats, poc respectuosos amb la diversitat i fins i tot aquells que es poden considerar sense dubte com a lgtbifòbics, tant del passat com del present. Per evitar la confusió sobre el caràcter actualitzat i respectuós, o no, d’aquestes publicacions, el personal de l’Armari de la Memòria podrà assessorar a les persones usuàries davant les seues sol·licituds i consultes.

Tornar a la pàgina principal

Menú